Retourneren

ALGEMENE VOORWAARDE

1. Ruilen en teruggave

1. U kunt alle artikelen die u heeft aangeschaft in de webshop van Maxime Fashion binnen 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen en zonder opgaaf van redenen aan ons retourneren. U dient hiervoor binnen 5 werkdagen na ontvangst contact op te nemen met Maxime Fashion zodat wij de retourzending in ontvangst kunnen nemen en het postadres aan u bekend zullen maken per email (maxime@maximefashion.nl).

2. De kosten voor het retourneren van de artikelen zijn voor uw eigen rekening.

3.  Afgeprijsde/uitverkoop artikelen kunnen niet geretourneerd worden. Oorbellen worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Maxime Fashion.

4. Houd er wel rekening mee dat de geleverde artikelen in het geval van ruilen of teruggave uitsluitend ,  zoals  ook in winkels  gebruikelijk is,   met de originele etiketten /labels  en schoon (zonder enige sporen van bv make-up) moeten worden teruggestuurd.

5. Indien er waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt,  behouden wij ons het recht voor  hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

6. Wij streven ernaar om het aankoopbedrag binnen 7 werkdagen  na ontvangst van het pakket terug te storten op uw rekening  (met inachtneming van bovengenoemde punten).

2. Retour zenden

Mocht u het artikel willen retourneren, dan zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening. Mocht het een fout van Maxime Fashion zijn of als u een terechte klacht hebt zijn de retourkosten uiteraard voor onze rekening.

3. Levering/handelingskosten

Wij bezorgen de artikelen binnen Nederland zolang de voorraad strekt en streven ernaar om de artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw  betaling  te hebben bezorgd. De verzendkosten voor de levering van de artikelen bedragen  € 6,95 (indien zending naar buitenland afwijkende verzendkosten op aanvraag).

Bestellingen boven de € 55,00 worden gratis verzonden. Wordt hierna de gehele/gedeeltelijke bestelling geretourneerd, dan komt deze gratis verzending te vervallen en worden alsnog de verzendkosten van € 6,50 in rekening gebracht. Deze worden dan ingehouden op de retour artikelen.

4. Artikelen niet voorradig

Ondanks dat wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan, kan het voorkomen dat het artikel dat u heeft besteld tijdelijk niet meer leverbaar is.  Mocht dit het geval zijn dan zullen wij zo spoedig mogelijk, nadat wij uw bestelling hebben ontvangen,   contact met u opnemen en het geld  terugstorten op het bij ons van u bekende rekeningnummer.

5. Prijzen

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn op dat moment van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW.

6. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen van Maxime Fashion blijven eigendom van Maxime Fashion totdat het volledige bedrag door u is voldaan.

7. Bescherming van persoonsgegevens

Uw (persoons)gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van uw bestelling worden opgeslagen en worden alleen door Maxime Fashion voor het betalingsverkeer en de bezorging gebruikt. Mocht u niet willen dat wij uw gegevens opslaan dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven en zullen wij direct uw  gegevens verwijderen.

8. Aansprakelijkheid

Voor de gevolgen van tekstfouten op onze website kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden. Kleuren kunnen soms iets afwijken en zijn afhankelijk van de kleurinstellingen op je computer. Houd hier rekening mee. Twijfelt u over de kleur? Neem dan gerust contact met ons op.

9. Garantie

1. Maxime Fashion garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de webshop vermelde specificaties.

2. U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen door u is besteld, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

3. Indien binnen 7 werkdagen na levering (ontvangst) blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal Maxime Fashion binnen 7 werkdagen na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Maxime Fashion ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen.

10. Risico tijdens het transport

Gedurende het transport van de producten zal Maxime Fashion het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

11. Betalingen

1. Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling zal plaatsvinden. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen via IDEAL of creditcard.

2. Maxime Fashion gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.